6 april 2021

Axel Englund

Spela upp0:00-0:0022 min

I följande avsnitt berättar Axel Englund mer om sin nya bok “Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga” och sitt intresse för skärningspunkten mellan litteratur och musik.