20 januari 2021

Flerspråkighet och modersmålsundervisning

Spela upp0:00-0:0039 min

Mats Almegård har intervjuat två forskare Niclas Abrahamsson och Ingrid Gogolin för att ta reda på vad som menas med flerspråkighet.