8 november 2021

Gunnar Bolin

Spela upp0:00-0:0029 min

”Bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv”(Albert Bonniers Förlag 2021)är en blandning av essäer och kåserier om Tyskland och Österrike, med texter som bygger på Gunnar Bolins egna radioreportage. Mats Almegård besökte Bolin för en intervju om bokens tillblivelse.