17 december 2019

Lutz Seiler och Katja Stopka

Spela upp0:00-0:0030 min

Under hela DDR:s existens sökte den politiska ledningen forma och använda skönlitteraturen som ideologiskt instrument. Målet var att med litteraturen som medel uppfostra befolkningen till goda, hårt arbetande socialistiska medborgare i den nya statsbildningen.