13 mars 2020

Ulrike Müller och Simone Schmid

Spela upp0:00-0:0026 min

Bauhausskolan i Weimar grundades av Walter Gropius 1919, samma år som kvinnor också fick rösträtt. Ulrike Müller intervjuas i detta avsnitt av Simone Schmid om kvinnornas betydelse i en skola som kom att få avgörande betydelse för 1900-talets arkitektur och design.