17 maj 2021

Ylva Herholz

Spela upp0:00-0:0020 min

Ylva Herholzs aktuella bok ”Det där tyska - Efterverkningar av en ond tid”(Carlsson Bokförlag)fördjupar sig i olika spår efter den onda tiden i faderns barndomsland (1933-1945): inom filosofin, litteraturen, historieskrivningen och i minneskulturen.